To ważne!

Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!

Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że?

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!

Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szukasz pomocy! Nie chcesz dłużej tak żyć? Nie potrafisz znaleźć sposobu na zmianę? Pomożemy Ci jeśli tylko dasz szansę sobie i nam!


Finał kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2016

6 października w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się finał tegorocznej już XVI edycji Ogólnopolskiej Kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz funda
Więcej informacji →

Wyjazd do kina dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Pierwszego października w sobotę miało miejsce spotkanie dzieci i młodzieży z ośmiu świetlic opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Puck. Spotkanie, w którym uczestniczyło 90 dzieci wraz z opiekunami, miało miejsce w Multikinie w Rumii, podczas wspólnego oglądania filmu pt.: „S
Więcej informacji →

Osada Średniowieczna w Sławutowie

Dnia 27 września 2016 r. świetlica opiekuńczo – wychowawcza „Dzikie Koty” z Rekowa Górnego wyruszyła na wycieczkę do Osady Średniowiecznej w Sławutowie. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję stanąć oko w oko  z żywą lekcją historii dotyczącej ówczesnego okresu. Każde dziec
Więcej informacji →

Wycieczka do Gdańska dzieci ze Świetlicy w Rekowie Górnym

            Dnia 6 czerwca świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Rekowie Górnym, we współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyła w wycieczce do Gdańska. Wyjazd rozpoczął się godzinnym zwiedzaniem każdego zakątka stadionu piłkarskiego, który wywarł na wszystkich ogr
Więcej informacji →

Szkolenie „Odpowiedzialny sprzedawca”

W dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck odbyło się szkolenie przeznaczone dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Podczas szkolenia poruszane były następujące kwestie: Prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych (zezwolen
Więcej informacji →

Szkolenie „Praktyczne elementy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych”

W dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck odbyło się szkolenie dotyczące procedury „Niebieskie Karty” prowadzoną w rodzinach dotkniętych przemocą. Problemy poruszane podczas szkolenia to przede wszystkim: Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych doko
Więcej informacji →