To ważne!

Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!

Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że?

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!

Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szukasz pomocy! Nie chcesz dłużej tak żyć? Nie potrafisz znaleźć sposobu na zmianę? Pomożemy Ci jeśli tylko dasz szansę sobie i nam!


Konsultacje w Punkcie Pomocy Rodzinie

 PUNKT POMOCY RODZINIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ul. Lipowa 3c   84-100 Puck (budynek MOKSiR-u w Pucku) Przypominamy o możliwości skorzystania z usług Punktu Pomocy Rodzinie. Jeżeli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u blis
Więcej informacji →

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Łebczu

Szkoła Podstawowa w Łebczu informuje, że w dniu 23.10.2015 r. odbyły się warsztaty profilaktyki uzależnień „Nie biorę”.  Warsztaty prowadził mgr Mateusz Grygiel z Ośrodka Psychoterapii Gestalt w Gdyni. Główny cel warsztatów : zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom, przekazanie
Więcej informacji →

Podsumowanie XV edycji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Dnia 19 października 2015 r., w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck, odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie kolejnej (już piętnastej – jubileuszowej) edycji Ogólnopolskiej Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której Gmina Puck bierze czynny
Więcej informacji →

Konkurs taneczny dla świetlic opiekuńczo – wychowawczych

Dnia 03 października 2015 r. w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie odbył się I Konkurs tańca „Mój jest ten kawałek podłogi” dla dzieci ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych z terenu Gminy Puck. Organizatorami konkursu był Urząd Gminy Puck oraz Gminna Komisja Rozwią
Więcej informacji →

Wycieczka dzieci ze świetlicy w Rekowie Górnym

 18 maja 2015 r. zwiedzaliśmy Muzeum Ziemi Puckiej oraz braliśmy udział w warsztatach pt. „Jak to w dawnej szkole było”. Zajęcia odbyły  się w dawnej klasie, która stanowi część ekspozycji muzeum. Celem lekcji było ukazanie warunków i sposobów nauczania w dawnej szkole, prezentacja da
Więcej informacji →

Wycieczka dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Rekowie Górnym

Dnia 17 kwietnia 2015 roku świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Rekowie Górnym zorganizowała popołudniowy wyjazd do kina na seans „DOM” w formacie 3D oraz do Akwarium Gdyńskiego.             Tego dnia, oprócz projekcji filmu o przyjaźni, dzieci miały okazję poznać różnorodne gatunki r
Więcej informacji →