Archipelag Skarbów

W tym roku przeprowadziliśmy dla młodzieży uczącej się w Gimnazjach Gminy Puck w Mrzezinie, Starzynie i Żelistrzewie program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.

Zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej cele programu obejmują bardzo szerokie spektrum, do których przede wszystkim należą:

- profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych:

- wychowanie w miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność

- profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS

- profilaktyka przemocy

- cele i efekty ogólnoprofilaktyczne

Program ten składał się z trzech elementów: dwóch mityngów dla młodzieży każdy po 3,5 godziny zegarowej, spotkania z rodzicami trwającego 1 godzinę oraz szkolenia dla rady pedagogicznej, trwającym 1 godzinę lekcyjną.

W trakcie każdej części programu skierowanej dla młodzieży prowadzone były ćwiczenia aktywizujące w formie dialogu z cała grupą lub pojedynczymi osobami, fantazji sterowanej, scenek odgrywanych przez kilku lub kilkunastu aktorów – ochotników, zadań angażujących zarówno ochotników, jak i pozostałą młodzież oraz minitreningu asertywności.

W prowadzeniu ćwiczeń trenerzy bazowali na pozytywnym potencjale, który posiada młodzież. Celem prowadzących było wydobycie go z każdej młodej osoby, która zaangażowała się w proponowane ćwiczenia. Jeśli występuje konieczność jasnego postawienia sprawy granic lub udzielenia przestrogi, dzieje się to z zachowaniem zasad dobrej komunikacji i szacunku dla tej osoby.

Z informacji uzyskanych od poszczególnych szkół wynika, że program „Archipelag Skarbów” został oceniony bardzo pozytywnie.

Ponad połowo uczniów stwierdziła, że Program był bardzo pomocny w nauce radzenia sobie z własnymi przeżyciami. Niemal każdy uczeń został odpowiednio zmotywowany do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Warsztaty przyczyniły się również do wzmocnienia czynników chroniących głównie więź z rodzicami jak i nauczycielami.