Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013

Dnia 16 września, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck, odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie pierwszego etapu kolejnej edycji Ogólnopolskiej Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Patronat nad projektem objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komenda Główna Policji.

Działania Kampanii aktywizują wszystkich uczniów, pomagają słabszym, wspierają mniej zaradnych, zmniejszając niebezpieczeństwo zachowań ryzykownych. Kampania pozwala uczniom rozwijać zainteresowania i pasje, zachęca do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, uczy asertywności, rodzicom pomaga w budowaniu więzi emocjonalnej z dziećmi.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to także konkursy wiedzy, konkursy plastyczne i literackie dla dzieci i młodzieży.

Wśród laureatów przeprowadzonych konkursów indywidualnych znaleźli się młodzi ludzie z naszej Gminy:

-         Sandra Zelewska – ZS Mrzezino

-         Adam Szymański – SP Leśniewo

-         Robert Mach – SP Werblinia

-         Maciej Oppor – SP Mieroszyno

-         Marta Klebba – ZS Starzyno

-         Weronika Kulling – ZS Starzyno

-         Agata Kubawska – ZS Starzyno

-         Nikola Białk – SP Łebcz

-         Tomasz Labudda – ZS Starzyno

-         Angelika Kisiel – ZS Mrzezino

-         Aleksandra Słowik – ZS Starzyno

Laureaci konkursów indywidualnych otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Wójta Gminy.

Certyfikaty potwierdzające zaangażowanie w przedsięwzięcia Kampanii otrzymali nauczyciele i pedagodzy.

Gmina Puck została uhonorowana certyfikatem za udział w kolejnej edycji Kampanii. Certyfikat ten Wójt otrzymał z rąk Kamili Dettlaff – inspektora ds. alkoholowych.