Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014

Gmina Puck już po raz trzynasty przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampanijne zadania w 2014 roku realizują zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli, a więc cała społeczność lokalna!

W projekcie bierze udział blisko 900 zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne – plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Ta edycja kampanii ZTU  koncentruje się na zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży tak, by poprzez konkretne zadania młodzi ludzie uczyli się przeżywać radość, dokonując właściwych wyborów i budując zdrowe relacje z rówieśnikami. Niezwykle istotne jest także zacieśnianie więzi z rodzicami, a także kształtowanie postaw otwartości i życzliwości wobec swojego otoczenia.

Cele Kampanii to:

 • budowanie pozytywnych relacji uczeń – nauczyciel poprzez obustronne poznawanie zainteresowań, oczekiwań i radosnych chwil;
 • wzmacnianie więzi z rodzicami poprzez bliższe poznanie ich zainteresowań, marzeń czy sposobów rozwiązywania trudnych spraw;
 • dzielenie się własnymi doświadczeniami, pasjami, zainteresowaniami w gronie rówieśników, odnajdywanie wartościowych środowisk rówieśniczych;
 • promowanie wartościowych przedsięwzięć zdrowotnych i sportu;

Pod egidą kampanii ZTU realizowany jest również projekt dla rowerzystów, pieszych i kierowców – Odpowiedzialny Kierowca 2014.

Główne założenia Kampanii w 2014 roku to:

 • edukacja najmłodszych w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;
 • budowa świadomości dotyczącej kultury na drodze i przestrzegania przepisów drogowych;
 • promowanie kulturalnego zachowania się w komunikacji publicznej;
 • propagowanie ruchu rowerowego;
 • promocja ekologicznego trybu życia;

Przystępując do Kampanii ZTU w 2014 roku, szkoły mogą wziąć udział w badaniu ankietowym „Młodzi i substancje psychoaktywne 2014 – 2015″.

Badanie przeprowadzone wśród uczniów szkoły podstawowej oprócz diagnozy problemu będzie miało za zadanie zweryfikowanie przekonań i wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych. Badając młodzież gimnazjalną, dokonany zostanie pomiar natężenia zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz problemu dostępności tych substancji.

Biorąc udział w badaniu otrzymamy:

 • diagnozę ilościową i opis trendów dotyczących używania substancji psychoaktywnych;
 • wyniki badań ogólnopolskich;
 • wyniki badań z terenu naszej  Gminy;
 • możliwość porównania z ogólnopolskimi badaniami ESPAD

Mamy nadzieję, że kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014 dostarczy Wam wielu pozytywnych wrażeń, a młodym ludziom biorącym udział w projekcie niezapomnianych chwil – podkreśla w imieniu całego zespołu koordynator kampanii prezes Piotr Adamski.

Z ramienia Gminy Puck kampanię koordynuje inspektor ds. alkoholowych – Kamila Dettlaff.