To ważne!

Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!

Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że?

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!

Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szukasz pomocy! Nie chcesz dłużej tak żyć? Nie potrafisz znaleźć sposobu na zmianę? Pomożemy Ci jeśli tylko dasz szansę sobie i nam!


Uroczyste podsumowanie i zakończenie XII edycji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Gminie Puck

Zakończył się pierwszy etap XII edycji Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,  w której Gmina Puck bierze czynny udział od 2002 r. Patronat nad projektem objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komenda Główna Policji oraz Ministerstwo Spraw Za
Więcej informacji →

Finał XII edycji Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

25 września w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się finał tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz fundacja „Zachow
Więcej informacji →

Przemoc w rodzinie

Dnia 30 sierpnia 2012 r. Rada Gminy Puck, jednogłośnie zatwierdziła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Puck na lata 2012 – 2018. Gminny Program, w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na o
Więcej informacji →

Kolonie letnie z programem profilaktycznym – lipiec 2012

W czasie wakacji, w dniach od 13 do 26 lipca, 36 dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem wyjechało na kolonie letnie z programem profilaktycznym do miejscowości Rzeczka w Górach Sowich. Góry Sowie są najwyższą i najstarszą częścią Sudetów Środkowych. Zróżnicowanie terenu wpływa na ur
Więcej informacji →

Wakacje w świetlicy opiekuńczo – wychowaczej w Leśniewie

Dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej bardzo czynnie spędziły tegoroczne wakacje. Zorganizowane były liczne zabawy i wyjazdy. Niektóre z wakacyjnych atrakcji pokazują poniższe zdjęcia.
Więcej informacji →

Twórczość naszych uczniów

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Zespole Szkól w Mrzezinie, został zorganizowany  konkurs plastyczno – literacki Autoportret, w ramach którego powstały wspaniałe wiersze. Przedstawiamy dwie wyróżnione prace:   Moje życie – mój wybór Palenie. I
Więcej informacji →