To ważne!

Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!

Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że?

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!

Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szukasz pomocy! Nie chcesz dłużej tak żyć? Nie potrafisz znaleźć sposobu na zmianę? Pomożemy Ci jeśli tylko dasz szansę sobie i nam!


Wycieczka do Lubkowa dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Domatowie

Dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Domatowie, pierwsze dni wakacji spędziły nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie. Podczas tych paru dni dzieci wypoczęły po bardzo intensywnym roku szkolnym. Budowały rzeźby z piasku na plaży, grały w piłkę plażową, zwiedzały piękną okolicę
Więcej informacji →

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w Szkole Podstawowej w Leśniewie

Jak każdego roku  uczniowie  Szkoły Podstawowej w Leśniewie oraz uczestnicy Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej „ Uśmiech  Dziecka” biorą udział w Kampanii  „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której patronat honorowy obejmują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki, Polsk
Więcej informacji →

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w Szkole Podstawowej w Werblinii

Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł jest ważnym przedsięwzięciem w życiu szkoły. Zagadnienia Kampanii zostały włączone przez każdego z wychowawców do rocznych planów działań wychowawczych i są realizowane na przestrzeni maja i czerwca. Udział w Kampanii mobilizuje
Więcej informacji →

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w Szkole Podstawowej w Domatówku

W ramach ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Publicznej szkole Podstawowej w Domatówku, w klasach I-III przeprowadzono szereg pogadanek dotyczących: - Szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających, dopalaczy; zwrócono uwagę na młody wiek
Więcej informacji →

Gramy a nie rozrabiamy

Dnia 21 czerwca w ramach akcji „Gramy a nie rozrabiamy” , w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Łebczu odbyło się pierwsze spotkanie z grami planszowymi. Głównym celem projektu jest promocja gier planszowych, prezentacja wielu ciekawych tytułów, zapewnienie jak naj
Więcej informacji →

Sprawozdanie z przebiegu Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – ZS Mrzezino

„ Dziecko chce by dobre, Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- powiedz. Jeśli nie może- pomóż”. Janusz Korczak Słowa te poparte doświadczeniem przekazał nam człowiek kochający dzieci ponad życie. Wiedział najlepiej, że rola nauczyciela to nie tylko nauczanie pisania, czytania czy licz
Więcej informacji →