To ważne!

Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!

Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że?

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!

Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szukasz pomocy! Nie chcesz dłużej tak żyć? Nie potrafisz znaleźć sposobu na zmianę? Pomożemy Ci jeśli tylko dasz szansę sobie i nam!


Spotkanie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku.

W piątek tj. 15 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Pucku powołany został Zarządzeniem nr 140/11 Wójta Gminy Puck z dnia 22 września 2011 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji d
Więcej informacji →

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012.

Startujemy z kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012! Gmina Puck już po raz jedenasty przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampanijne zadania w 2012 roku realizują zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także do
Więcej informacji →

Gramy a nie rozrabiamy.

Gmina Puck wraz Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck, w ramach akcji „Gramy a nie rozrabiamy” organizują cykl 2-3 godzinnych spotkań w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych. Celem projektu jest promocja gier planszowych, prezentacja wielu ciekawych tytułó
Więcej informacji →

Zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Puck

W maju br. Wójt Gminy Puck wydał Zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Puck. Powyższe Zarządzenie zostało wydane w związku z art. 18 ust 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 p
Więcej informacji →

Kapituła Zachowaj Trzeźwy Umysł

Od 2002 roku Gmina Puck bierze udział w ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patolog
Więcej informacji →