To ważne!

Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!

Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że?

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!

Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szukasz pomocy! Nie chcesz dłużej tak żyć? Nie potrafisz znaleźć sposobu na zmianę? Pomożemy Ci jeśli tylko dasz szansę sobie i nam!


Szkolenie „Odpowiedzialny sprzedawca”

W dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck odbyło się szkolenie przeznaczone dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Podczas szkolenia poruszane były następujące kwestie: Prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych (zezwolen
Więcej informacji →

Szkolenie „Praktyczne elementy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych”

W dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck odbyło się szkolenie dotyczące procedury „Niebieskie Karty” prowadzoną w rodzinach dotkniętych przemocą. Problemy poruszane podczas szkolenia to przede wszystkim: Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych doko
Więcej informacji →

Warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Darzlubiu

Warsztaty pt. „Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc” stały się ważnym tematem rozważań 04 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Darzlubiu. Obejmowały cykl lekcji poświęconych zagadnieniom agresji językowej wśród uczniów oraz zajęć przeprowadzonych z rodzicami. W tym dniu od
Więcej informacji →

Konsultacje w Punkcie Pomocy Rodzinie

 PUNKT POMOCY RODZINIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ul. Lipowa 3c   84-100 Puck (budynek MOKSiR-u w Pucku) Przypominamy o możliwości skorzystania z usług Punktu Pomocy Rodzinie. Jeżeli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u blis
Więcej informacji →

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Łebczu

Szkoła Podstawowa w Łebczu informuje, że w dniu 23.10.2015 r. odbyły się warsztaty profilaktyki uzależnień „Nie biorę”.  Warsztaty prowadził mgr Mateusz Grygiel z Ośrodka Psychoterapii Gestalt w Gdyni. Główny cel warsztatów : zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom, przekazanie
Więcej informacji →

Podsumowanie XV edycji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Dnia 19 października 2015 r., w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puck, odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie kolejnej (już piętnastej – jubileuszowej) edycji Ogólnopolskiej Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której Gmina Puck bierze czynny
Więcej informacji →