PUNKT POMOCY RODZINIE

GMINY PUCK

ul. Lipowa 3c

84-100 Puck

Poniedziałek

16:00 – 19:00 – konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych
oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii

16:00 – 19:00 – konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych
oraz ofiar przemocy w zakresie psychiatrii

Wtorek

13:00 – 16:00 – porady prawne

Środa

15:00 – 19:00 – konsultacje dla dzieci i młodzieży uzależnionej i współuzależnionej
oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii

Sobota (pierwsza i trzecia miesiąca)

13:00  -  17:00  – konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin

Kwalifikacje osób przyjmujących w Punkcie :

Psycholog:

- magister psychologii
- magister psychologii klinicznej (dyplom specjalisty pierwszego i drugiego stopnia)
- ukończone warsztaty szkoleniowe z zakresu narkomanii
- ukończone szkolenie z zakresu negocjacji policyjnych
- ukończone warsztaty – Przemoc w rodzinie jako sytuacja kryzysowa
- ukończony kurs interwencji kryzysowej
- posiada certyfikat interwencji kryzysowej
- ukończony zaawansowany kurs pomocy psychologicznej

Psychiatra:

- uprawnienie do wykonywania zawodu Lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
- tytuł specjalisty w dziedzinie: Psychiatria
- ukończony kurs specjalizacyjny – Kliniczne zastosowanie psychoterapii
- ukończony kurs: Podstawy terapii rodzin
- ukończony kurs – Racjonalnej Terapii Zachowania